Techtronex

Česky English Deutsh

Naše výrobky

CNC controller MegaCNC

CNC controller MegaCNC

MegaCNC je univerzální řídící jednotka pro řízení obráběcích strojů. Umožňuje řídit až čtyři nezávislé osy současně, zvládá lineární i kruhové interpolace, samozřejmostí je kontinuální navazování bloků, plynulé řízení rychlosti posuvů včetně manuálního (tzv. Feed Override) a mnoho dalších funkcí.

 • Samostatná jednotka pro řízení až čtyřosých CNC strojů
 • Připojení k PC přes sériový port
 • Podpora manuálního řízení stroje

více informací o CNC controller MegaCNC »

Automat na stříhání plochých kabelů

Automat pro stříhání plochých kabelů
 • Tento stroj, vyvinutý a vyrobený na zakázku, je určen pro stříhání plochých kabelů až do šírky 26 vodičů.
 • Automat má možnost nastavení délky nastříhaných kabelů a požadovaného počtu kabelů.
 • Pro pohodlí obsluhy se stroj ovládá pomocí numerické klávesnice a alfanumerického podsvíceného LCD.
 • Umožnuje automatické natažení kabelu, nebo případné uvolnění nezpracovaného zbytku.

 

Přípravek pro montáž kabelů do konektorů

Přípravek pro montáž kabelů do konektor
 • Jednoúčelový přípravek, určený pro montáž kabelů do šroubové svorky v konektoru.
 • Po vložení konektoru do přípravku je konektor automaticky zafixován a je natáčen do nastavených poloh pro montáž.
 • Na informační tabuli rozsvěcuje označení kabelu, který se má namontovat.

 

Kontaktovací přípravek pro testování kabelů

Kontaktovací přípravek pro testování kabelů
 • Pole kontaktních adaptérů pro testování kabelů pomoci testeru WEEE.
 • Celý přípravek je řešen formou modulů, které lze v případě potřeby vyměňovat.
 • Každý modul má automatickou aretaci vloženého konektoru pomocí pneumatického válce.
 • Připojení testovaného konektoru zajišťují pružné kontaktní hroty.
 • Správné vložení a zaaretování konektoru je indikováno LED na modulu
 • Po otestování jsou vložené konektory automaticky uvolněny.

Sada přípravků pro výrobu čteček čipových karet

Sada přípravků pro výrobu čteček čipových karet

Přípravky pro montáž a pájení čteček čipových karet.

 

 

 

Pájecí přípravek pro výrobu čteček čipových karet

Pájecí přípravek pro výrobu čteček čipových karet

Přípravek pro pájení flexprintu na čtečky čipových karet.

 

 

 

Montážní a testovací přípravek pro výrobu čteček čipových karet

Montážní a testovací přípravek pro výrobu čteček čipových karet

Přípravek pro finální montáž čtečky a testování. Čtečka se po vložení zajistí otočením knoflíku, který zároveň vysune kontaktní pole a připojí flexprint testované čtečky. Také se testuje elektromagnetický vyhazovací mechanismus čtečky.

 

 

Montážní a testovací přípravek pro výrobu čteček čipových karet

Montážní a testovací přípravek pro výrobu čteček čipových karet

Přípravek pro kompletaci čtečky a testování správného nasazení dorazových kroužků.

 

 

 

Montážní a testovací přípravky pro výrobu kabelů pro airbag

Montážní a testovací přípravky pro výrobu kabelů pro airbag

Přípravky slouží pro fixaci konektoru při pájení kabelu pro airbag. Vyhodnocovací elektronika ukazuje pomoci LED právě pájený bod a měří dobu pájení podle nastavení. Pájecí přípravky mají elektromagnetickou aretaci a po vložení konektoru ho není možné vyjmout, dokud není celý právně zapájen.

 

Tester pro měření odporů

Tester pro měření odporů

Tester měří odpor kódovacích rezistorů v konektorech pro automobilový průmysl. Přístroj umožňuje uložit 12 typů měření, které se volí přepínačem. Nastaví se požadovaný odpor a povolená tolerance v procentech. Při každém měření se zobrazí naměřený odpor a jeho odchylka, rozsvítí se zelená nebo červená LED podle toho, zda měřený rezistor vyhovuje nebo ne a ozve se zvukový signál. Konfigurace i kalibrace přístroje se provádí na PC, ke kterému se tester připojí přes rozhraní RS232.

Reklamní zařízení pro demonstraci software Palstat

Reklamní zařízení pro demonstraci software Palstat

Toto zařízení umožnuje názorně předvést software pro zpracování naměřených dat od firmy Palstat. Podle povelu z PC se měřená hřídel otáčí a v několika bodech se měří pomocí mikrometrických hodinek připojených k PC. Naměřená data se zpracovávají v software SPC. Pro měření jsou k dispozici dvě části hřídele - část přesně soustružená a část vyrobená s odchylkama.

 

Zařízení pro měření plechových výlisků

Kufr

Přenosný měřící kufr slouží pro kontrolu důležítých rozměrů na plechových výliskách dílů pro automobily. Měří se pomocí čtyř laserových čidel, ovládání a vydodnocování zajišťuje vestavěný počítač s dotykovým displejem. Pro stahování naměřených dat je vyveden port USB.

 

 

Tester pro měrění kabelů pro lékařské přístroje Philips

CGA tester

Zařízení je používáno pro testování kabelů k lékařským přístrojům Philips, např. pro přístroje měřící SpO2 a další vybavení převážně pro jednotky intenzivní péče. Testovaný kabel se připojuje pomocí adaptérů s pružnými kontaktními hroty a je pneumaticky aretován. Tester ověřuje správné zapojení kabelu, případné zkraty nebo přerušení, dále testuje ochrannou elektroniku v konektoru CGA a měří identifikační odporový dělič. Výsledky se zobrazují na velkém LCD a zároveň je výsledek měření dobrý-špatný zobrazen opticky a akusticky. Konfigurace testeru se provádí přes PC.

TXI002 - PC interface pro Nikon SC-102

Volné kapacity pro výrobu elektroniky

Interface TXI002 je určen pro převod datového rozhraní čítače Nikon SC-102 pro měření délky na profil projektoru. Interface je připojen k PC přes rozhraní RS232, na žádost přečte údaje z čítače a odešle je do PC. Na panelu jsou dvě LED, které je možné ovládat z PC a tak zobrazovat např. zda je naměřená hodnota v toleranci nebo mimo. Interface je navržen pro spolupráci se SW CAQ Palstat SPC.

 

Poloautomatické závitovací zařízení

Závitovací zařízení

Stroj je určen pro řezání závitu na dříky náušnic ve zlatnictví. Dřík se upne do kleštiny a posunutím kleštiny k závitovému očku se zapne motor, který očko pohání a vyřízne závit o nastanené délce. Poté se motor roztočí opačným směrem a vyšroubuje hotový dřík ze závitového očka. Řezná rychlost a délka závitu se dá nastavit.

 

 

Tester pájení HLL-725

Tester HLL-725

Toto zařízení kontroluje správné zapájení ovládacího prvku pro nastavení výšky světel pro automobily Toyota. Po vložení dílu se přípravek zaaretuje. Tester měří dobu pájení každého bodu ve výrobku a pokud nejsou správně zapájeny všechny body nelze díl vyjmout. Pokud je během pájení vyhodnocen díl jako zmetek, je nutné ho hodit do odpadní trubice, jinak nelze dále pracovat. Tester má počítadlo dobrých a vadných kusů. Tester byl navržen tak, aby vyhovoval přísné normě jakosti pro automobilový průmysl TS16949.

 

Měrky pro kontrolu výlisků

Měrky Wilden Měrky Wilden

Měrky jsou určeny pro kontrolu polohy vývodů spojů, zalisovaných v plastových dílech. Na tyto vývody se dále osazuje a pájí deska s plošnými spoji. Měrky jsou vyrobeny z nerezového plechu technologií vrtání na CNC stroji přesnými karbidovými vrtáky. Každý kus byl přeměřen na profilprojektoru a byl vystaven měřící protokol.

 

Tester modulů pro spínání elektromagnetických brzd

Volné kapacity pro výrobu elektroniky

Tester slouží pro ověření funkce dvou typů elektronických modulů pro spínání elektromagnetických brzd. Pro test je k modulu připojena reálná brzda a snímá se její spínání, címž se test maximálně přibližuje podmínkám ve skutečnosti. Moduly se vkládají do kontaktovacích adaptérů a po zavření jeho víčka je automaticku spuštěn test. Výsledek je zobrazen pomocí LED dobrá/špatná a také akusticky. Případné závady se zobrazují na displeji. Počet dobrých a vadných kusů se ukládá do paměti a je tak možno vyhodnocovat zmetkovitost během výroby.

 

Regulátor výkonu topných tyčí

Volné kapacity pro výrobu elektroniky

Regulátor je určen pro napájení a řízení výkonu topných tyčí vyhřívajících formy pro výrobu prototypových dílů v automobilovém průmyslu. Koncepce zařízení je řešena modulově. Jednotlivé moduly jsou vestavěny v 19" rozvaděči. Regulátor umožňuje řídit výkon až 36 topných tyčí o výkonu 1kW. Pro snadnou a rychlou opravitelnost je každý výkonový stupeň na samostatné desce, takže výměnu modulu lze provést rychle a bez nářadí. Pro kontrolu teploty je možno připojit až 6 termočlánků. Celý systém řídí průmyslové PC s dotykovou obrazovkou. Je možné uložit do paměti 10 různých nastavení výkonu a hraničních teplot pro opakované použití.

TXI003 - PC interface pro MAHR Formtester

TXI003 - PC interface pro MAHR Formtester

Interface TXI003 umožnuje přenést výsledný protokol z měřícího zařízení MAHR do PC. K PC se interface připojí přes sériový port RS232, který je galvanicky oddělen. Kontrolky LED indikují stav napájení a probíhající přenos dat.

 

 

Čtečka děrných pásek

Čtečka děrných pásek

Čtečka je určena pro čtení osmistopých děrných pásek a jejich převod do PC. K PC se připojuje pomocí sériového portu RS232. Funkce čtečky se nastavují ze standartního terminálu pro sériový port. Výstup je znakový (ASCII) a je možné přepínat mezi grafickým zobrazením čtené pásky nebo přímo dekódováním kódu RS244. Páska je během čtení posouvána motorově s možností kdykoliv čtení zastavit a opět spustit.

 

Tester barvy LED

Tester barvy LED

Zařízení pro kontrolu spínačů pro automobily. Při kompletaci spínače se kontroluje zda je na desce osazena správná barva svítivé diody (LED). Deska plošného spoje spínače se nejdříve vloží do testovacího adaptéru, kde je nakontaktována, testuje se funkce tlačítka na desce a potom se na LED přivede napětí, LED se roszvítí a senzor barev v přípravku vyhodnotí zda led svítí správnou barvou. Teprve po správném testu je odblokován montážní lis a je možné spínač sestavit. Tester je vybaven mnoha snímači, které kontrolují provozní stavy a v případě jakékoliv odchylky je celé zařízení zablokováno dokud není závada odstraněna. Pro snadnější hledání závad tester umožňuje diagnostiku vstupních snímačů i výstupních členů.

Tester těsnosti tlakových čidel

Tester baroskopů

Tento tester byl vyroben pro kontrolu těsnosti tlakových čidel (baroskopů) pro automobily. Test ověří správné sestavení a zalisování baroskopu. Neměří se spínací parametry čidla. Testované čidlo se vloží do přípravku a ten se zavře ručním lisem. Tím je baroskop utěsněn a na jeho vstup se přivede stlačený vzduch o předepsaném tlaku. Pak se po nastavenou dobu měří případný přírůstek tlaku na druhé straně čidla. Pokud je testované čidlo v pořádku, je označeno laserem na plastovou část. Protože tester je používán v automobilovém průmyslu, je vybaven mnoha snímači, které kontrolují správnou funkci a v případě poruchy je tester zablokován. Pokud tester vyhodnotí baroskop jako špatný, musí být odhozen do otvoru pro zmetky, jinak jení povoleno další testování. V menu je možné rozsáhlé nastavení parametrů a diagnostika vstupů i výstupů.

Kontaktovací adaptér

Kontaktovací adaptér

Adaptér pro testování rozvodné desky pro železniční zařízení. Kontaktní hroty se pohybují na lineárním vedení a jsou ovládány ručně pomocí kolenopákového mechanismu.

 

 

Kabely pro diagnostiku automobilů pro V.A.G.1552

Kabely pro diagnostiku Kabely pro diagnostiku

V.A.G.1552 je zařízení pro diagnostiku elektroniky v automobilech Škoda, Seat, Volkswagen a Audi. VAG se připojuje pomocí speciálního konektoru, u nových automobilů se používá normalizovaný konektor OBD II. Kabel s tímto konektorem je možné u nás objednat.

Ve Škodě Favorit je použit nestandardní konektor. Kabel pro Škodu Favorit dodáváme také.

Starší modely Seat mají zase jiné konektory, výrobu těchto kabelů připravujeme.

 

Reklamní leptané tabulky z leštěné mosazi

reklamní leptané tabulky z leštěné mosazi reklamní leptané tabulky z leštěné mosazi

Leptáním lze zhotovovat například reklamní a informační tabulky, popisové štítky, a podobně. Leptáním lze vytvořit jemnější detaily než gravírováním a proto vyleptaný motiv může být složitější a propracovanější. Další výhodou je možnost vícebarevného vybarvení. Pro barvení používáme špičkové dvousložkové barvy PPG. Hotová tabulka se přeleští a nastříká čirým lakem PPG, který zaručuje dlouhodobou stálost a lesk mosazi i ve venkovních podmínkách.

Předlohy pro leptání přijímáme na papíře (pro překreslení) nebo jako data v libovolném PC formátu (nejlépe vektorovém).

Frézování, gravírování a souřadnicové navrtávání na CNC frézce

Frézování, gravírování a souřadnicové navrtávání na CNC frézce

Gravírováním lze zhotovovat například reklamní a informační tabulky, popisové štítky, a podobně. Gravírování spočívá ve vyfrézování motivu do materiálu jako je třeba dvojbarevný novodur (levné, velký výběr barevných kombinací), speciální plasty pro gravírování (velký výběr barev včetně imitace kovu), případně i měkké kovy jako třeba mosaz. Gravírované štítky jsou velmi odolné a proto jsou vhodné i do míst, kde by jinak řešené nápisy stěží vydržely.

Lze zhotovit i tabulky s vyfrézovaným rámečkem pro vložení jmenovky apod.

Předlohy pro gravírování po předchozí dohodě přijímáme na papíře (pro překreslení) nebo jako data v libovolném PC formátu (nejlépe vektorovém).

Nejmenší šířka stopy je standardně 1mm, ve speciálních případech 0,8mm i méně.