Techtronex

Česky English Deutsh

Naše vybavení

CNC frézka

CNC frézka

CNC frézka přestavěná z CNC vrtaèky SVPS 2 CNC, vyrobená ve spolupráci TOS Kuřim a Slovenského družstva Svetom.

V současné době má stroj tři řízené osy, osazené krokovými motory od firmy Pacific Scientific.

Jako vřeteno pro frézování používáme přímou brusku od firmy Protool, pro vrtání desek plošných spojů máme profesionální vysokofrekvenční vřeteno Precise, umožňující automatickou výměnu nástrojů.

SMD osazovací automat

SMD osazovací automat Heeb HM60 SMD osazovací automat Heeb HM60

Osazovací automat pro menší série. Jeho výhodou je rychlé a snadné programování.

 

 

 

SMD osazovací automat Tescon Point-307

Tescon Point-307

Rychlý osazovací automat, který používáme pøevážnì na vìtší série. Stroj je vybaven tøema osazovacíma hlavama. Pøedností je rychlé a pøesné osazování SMD souèástek jak do lepidla tak i do pasty. K vybavení stroje patøí i velké množství feederù (podavaèù souèástek) což nám dovoluje osazovat i složitìjší desky.

 

 

Přetavovací pec ERSA ERS303

ERSA EST350

Ersa ERS303 je pec určená pro vytvrzení SMD lepidla nebo přetavení reflow pasty. Pec má 6 zón konvekčního ohřevu a 4 zóny infračerveného ohřevu. Teplotu v každé zóně a rychlost posuvu dopravníku lze libovolně nastavit a tak vytvořit teplotní profily pro různé technologické postupy.

 

 

Pájecí vlna ERSA EST350

ERSA EST350

Ersa EST350 je pájecí cínová vlna, kterou jsme přestavěli pro pájení olovnatou i bezolovnatou slitinou. Tento pájecí stroj obsahuje pěnový fluxer, dva konvekční předehřevy, jeden infračervený-horkovzdušný a dvě pájecí vlny - pro olovo a bezolovo. Bezolovnatá část umožňuje pájení v ochrané atmosféře dusíku.

 

 

Pájecí stanice Hakko

Volné kapacity pro výrobu elektroniky

Pro ruční pájení a opravy pro strojním pájení jsme vybavení pájecími stanicemi Hakko. Tyto stanice jsou urèeny pro pájení bezolovnatou slitinou.

 

 

Zařízení pro tvarování vývodů součástek BJZ

Volné kapacity pro výrobu elektroniky

Ruční strojek pro stříhání a tvarování vývodù klasických souèástek.

 

 

Prohlížecí zařízení pro visuální kontrolu Mantis

Mantis

Prohlížecí přístroj Mantis používáme hlavnì pro kontrolu osazených desek plošných spojů. Přístroj má dvě volitelná zvětšení a umožňuje nám kontrolu i složitých DPS, osazených malými SMD součástkami.

 

 

Automat na stříhání kabelù

Intercord AS22

Automatický stroj pro stříhání kabelù na nastavenou délku a případně odizolování konců.

 

 

 

Výstředníkový lis

Lis

Výstředníkový lis pro nýtování nebo krimpování velkých kabelových koncovek, napø. kabelová oka, fastony apod.

 

 

 

Krimpovací poloautomatický lis

Mecal

Stroj pro profesionální krimpování ukončovacího materiálu na kabely. Na tomto lisu mùžeme krimpovat celou øadu rùzných kontaktù pro konektory, fastony, kabelová oka, apod. Dùležitým vybavením jsou krimpovací nástroje, máme nástroje s boèním i zadním podáváním. Nástroj zpracovává kontakty v pásu. Do kontaktu, připraveného v nástroji, se vloží odizolovaný vodič a po spuštění stroj kontakt zakrimpuje, odstřihne z pásu a připraví další kontakt. Práce na tomto lisu je rychlá a přesná.

 

Stroj pro tampónový tisk

Tampoprint

Tampoprint je stroj pro potisk předmětù pomocí tampónového tisku. Je možné tisknout i velmi jemné motivy na plasty, kovy, sklo apod. Tisk mùže být i vícebarevný.

 

 

 

Ink-jet tiskárna

Inkjet

Tiskárna CodiJet je určena pro značení výrobkù textem nebo jednoduchou grafikou bezkontaktní metodou ink-jet. Popisovat lze plasty, kovy apod. Tento způsob tisku může být použit např. pro značení konektorù, popis kabelù, tisk výrobních čísel atd.

 

 

Soustruh

Soustruh

Soustruh na kov pohánìný tøífázovým motorem s mìnièem. Zatím ve stádiu rekonstrukce.