Techtronex

Česky English Deutsh

Kódy k MegaCNC

Seznam G-kódů, podporovaných systémem MegaCNC

Název Popis Parametry Příklad
G0 Pohyb rychloposuvem X;Y;Z G0 X10 Y20 Z30
G1 Pohyb pracovním posuvem (lineární interpolace) X;Y;Z;F G1 X10 Y20 Z30 F400
G2 Pohyb po kružnici ve směru hodinových ručiček (CW) (kruhová interpolace) X;Y;Z;I;J;F G2 X10 Y20 I30 J30 F400
G3 Pohyb po kružnici proti směru hodinových ručiček (CCW) (kruhová interpolace) X;Y;Z;I;J;F G3 X10 Y20 I30 J30 F400
G4 Časová prodleva v sekundách P G4 P1.5
G8 Funkce čtvrté osy (neimplementováno) A;F G8 A200 F400
G17 Volba roviny X-Y --- G17
G18 Volba roviny X-Z --- G18
G19 Volba roviny Y-Z --- G19
G20 Souřadnice zadávány v palcích --- G20
G21 Souřadnice zadávány v milimetrech --- G21
G31 Najetí na sondu (neimplementováno) X;Y;Z G31
G40 Zrušení poloměrové korekce (neimplementováno) --- G40
G41 Zapnutí poloměrové korekce vlevo (neimplementováno) --- G41
G42 Zapnutí poloměrové korekce vpravo (neimplementováno) --- G42
G43 Zapnutí délkové korekce nástroje --- G43
G49 Vypnutí délkové korekce nástroje --- G49
G52 Posunutí lokálního počátku souřadného systému X;Y;Z G52 X10 Y20 Z30
G53 Aktivace absolutního souřadného systému stroje --- G53
G54 Aktivace souřadného systému č.1 --- G54
G55 Aktivace souřadného systému č.2 --- G55
G56 Aktivace souřadného systému č.3 --- G56
G57 Aktivace souřadného systému č.4 --- G57
G58 Aktivace souřadného systému č.5 --- G58
G59 Aktivace souřadného systému č.6 --- G59
G72 Obdélníkový cyklus (neimplementováno) X;Y;Z;W;F G72 X10 Y20 Z30 W10 F300
G80 Ukončení vrtacího cyklu --- G80
G81 Vrtací cyklus: rychloposuv na R, pracovní na Z, [prodleva P], rychloposuv na R Z;R;P;F G81 Z20 R10 P1 F200
G82 Vrtací cyklus přírůstkový: rychloposuv na R, po krocích Q pracovním posuvem na Z (mezi kroky prodleva 0,25s), [P prodleva], rychloposuv na R Z;R;Q;P;F G82 Z20 R10 Q1 P0.5 F200
G83 Vrtací cyklus s výplachem: rychloposuv na R, po krocích Q pracovním posuvem na Z (mezi kroky rychloposuv na R), [P prodleva], rychloposuv na R Z;R;Q;P;F G83 Z20 R10 Q1 P0.5 F200
G84 Vrtací cyklus uživatelský (neimplementováno) --- ---
G85 Vrtací cyklus vystružovací: rychloposuv na R, pracovní na Z, [P prodleva], pracovní na R Z;R;P;F G85 Z20 R10 P1 F200
G90 Absolutní programování --- G90
G91 Přírůstkové programování --- G91
G92 Nastavení lokálního počátku souřadného systému od aktuální pozice nástroje X;Y;Z G92 X0 Y0 Z5
G97 Nastavení otáček vřetene (ot/min) (neimplementováno) S G97 S1500
G98 Návrat rychloposuvem na počáteční hladinu (ve vrtacím cyklu) --- G98
G99 Návrat rychloposuvem na hladinu R (ve vrtacím cyklu) (neimplementováno) --- G99

Seznam M-kódů, podporovaných systémem MegaCNC

Název Popis Parametry Příklad
M0 Stop programu --- M0
M1 Podmíněný stop P M1
M3 Zapnutí vřetene doprava (CW) S M3 S1500
M4 Zapnutí vřetene doleva (CCW) S M4 S1500
M5 Vypnutí vřetene S M5
M6 Výměna nástroje D;Z;T M6 D8 Z0 T1
M7 Zapnutí vysavače --- M7
M8 Zapnutí chlazení --- M8
M9 Vypnutí vysavače a chlazení --- M9
M29 Výpis textové zprávy na displej stroje (neimplementováno) text M29 Prosím, otočte obrobek
M30 Konec programu (jako M2) --- M8
M98 Skok do podprogramu O M98 0100
M99 Návrat z podprogramu --- M99